lipiec, 2018


2 Artykuły
Efekt synergii. Los Alamos i Lwowska Szkoła Matematyki.
Program Apollo. O tym jak jedna idea zawładnęła milionami i dlaczego przetrwa miliony lat.