Idee


Dla otwartych na świat. Dla odkrywców. Dla nienasyconych. Dla poszukiwaczy wyjątkowych historii o ludziach, którzy kształtowali rzeczywistość i zmuszali świat do wielkich skoków naprzód. To dzięki ich ideom staliśmy się tymi, którymi dzisiaj jesteśmy.

3 Artykuły
Efekt synergii. Los Alamos i Lwowska Szkoła Matematyki.
Program Apollo. O tym jak jedna idea zawładnęła milionami i dlaczego przetrwa miliony lat.
Strategia spójności Apple. Od katastrofy do super produktywnych zespołów.