Interwencjonalista John Maynard Keyns, który na własne oczy oglądał Wielki Kryzys 1929-33 twierdził: “Gdy przyszłość jest niepewna, ludzie nie podejmują się wyzwań“.

90 lat później widzę tę sprawę odwrotnie:

Ludzie podejmują się wyzwań właśnie wtedy, gdy przyszłość jest niepewna.

Dlaczego tak uważam?

Bo wśród tych zespołów, które weszły (a może wpadły?) w kryzys widzę pozytywny ferment. Dostrzegam ich twórcze próby wyjścia z niego i pełną zaangażowania walkę o przetrwanie. W sytuacji nagłego i ostrego stresora jakim jest SARS-CoV-19 – ich kreatywność szybko wzrosła.

Ten stresor nie tylko odebrał pewność bezpiecznej przyszłości – ale pobudził do działania najbardziej opornych do zmian. Był jak wypuszczenie powietrza z materaca na środku jeziora – gwałtownie zmotywował do działania i zebrania sił na bezpieczny powrót do brzegu.

Według badań 2016-2018 – najbadziej do współpracy w zespole zniechęca 8 czynników:

 1. Obawa przed trudnymi do przewidzenia konsekwencjami,
 2. Obawa przed tymczasowością efektów,
 3. Nieliniowość, świadomość, że wysiłek i nagroda nie są ze sobą powiązane liniowo,
 4. Przeciążanie najlepszych i nie korzystanie ze słabszych, 
 5. Brak docenienia małych postępów, dostrzeganie tylko wielkich efektów,
 6. Docenianie “gaszenie pożarów”, nie dostrzeganie działań zapobiegawczych,
 7. Obawa przed ingerencją w wieloletnie, nieformalne zasady, nawyki i utrata przywilejów,
 8. Poczucie niższości i wyższości.

Jeżeli w swoim zespole dostrzegasz problemy z powyższej listy…

Zwolnij hamulce współpracy zespołu

Dlatego, jako Lider:

 1. Oswój zespół z ryzykiem projektu – wróg znany jest mniej straszny od nieznanego.
 2. Upewnij ekipę, że pomimo, że będzie pracować nad projektem zdalnie – i tak wypracuje trwałe efekty, a ich praca się nie zmarnuje.
 3. Chwal za włożenie wysiłków – nie tylko za osiągnięte efekty.
 4. Nie przeciążaj najlepszych – i tak mają najwięcej zadań na głowie. Angażuj najsłabszych – niech poczują, że wnoszą coś do zespołu.
 5. Doceniaj małe efekty – liczy się postęp nie perfekcja.
 6. Doceniaj prewencję co najmniej tak samo mocno jak “gaszenie pożarów” – chociaż mniej widowiskowa, jest znacznie tańsza.
 7. Nie bój się ingerować w wieloletnie, nieformalne zasady, nawyki – to jest najlepszy moment na odebranie nienależnych przywilejów.
 8. Spraw by ludzie czuli się równi wobec siebie. Niech poczucie niższości lub wyższości na zawsze zniknie z Twoich projektów.

Wierzę, że w ten sposób szybko uruchomisz potencjał zespołu i w krótkim czasie osiągniesz możliwie największy przyrost wartości Twojego projektu.

Powodzenia!

Bydgoszcz – Wrocław 2020