Jak zmotywować kadrę inżynierską do projektów lean i problem solving?
Chcesz przetrwać? Uciekaj w rozwój!
4 rzeczy, które powinniśmy zrobić na początku 2020 roku, żeby przygotować się na kryzys
10 symptomów dekoniunktury w przemyśle w 2019 roku
Czego nauczył nas kryzys z lat 2007-2009?
Efekt synergii. Los Alamos i Lwowska Szkoła Matematyki.
Program Apollo. O tym jak jedna idea zawładnęła milionami i dlaczego przetrwa miliony lat.
Strategia spójności Apple. Od katastrofy do super produktywnych zespołów.